Cùng xem chuyên gia Deloitte phân tích gì về The future of work

Rất nhiều phân tích hay được đề cập trong tài liệu này, Chúng ta - những người đang lao động và những người sử dụng lao động, trong tương lai gần sẽ đối mặt với sự thay đổi ở 4 điểm chính đáng chú ý: 

The future of work in technology | Deloitte Insights

1. Lực lượng thực hiện công việc: Sự phân công lao động đang ngày càng chuyển hướng sang máy móc, đặc biệt là các công việc có tính chất lặp lại thường xuyên.

👉 Việc này có thể cướp đi công việc của 1,75 triệu người (báo cáo năm 2018 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới). Từ đó, các công ty sẽ đòi hỏi ở con người các kỹ năng chuyên sâu về giải quyết vấn đề, giao tiếp, lắng nghe và thiết kế. Đồng thời cũng sẽ thay đổi trong việc nhìn nhận và đào tạo lực lượng lao động cho nhiệm vụ mới.

2. Doanh nghiệp có xu hướng thay đổi mạnh trong tuyển dụng nhân sự từ toàn thời gian (full time) sang sử dụng thuê ngoài, parttime do đây là nguồn lực linh hoạt, và nhanh nhẹn hơn. Và số lượng nhân sự thay thế cũng tăng lên đáng kể

Tuy có nhiều sự lựa chọn hơn nhưng doanh nghiệp cũng phải đối mặt với việc phải sắp xếp phù hợp nhân sự với công việc để tận dụng sức sáng tạo, đam mêm, kỹ năng của họ và việc này cũng đòi hỏi thêm các mô hình mới.

3. Về vòng đời nhân sự sẽ dần chuyển dịch từ "Thu hút - phát triển - duy trì " sang " tìm kiếm - lựa chọn - tương tác" . Phân tích cụ thể các khái niệm, xem kỹ trong slide bên dưới

4. Về môi trường làm việc: Covid 19 đang là chất xúc tác cực mạnh để các doanh nghiệp chuyển dần lên môi trường làm việc số, tuy nhiên các doanh nghiệp cũng cần xem xét kỹ lưỡng sắp xếp phù hợp vì nơi làm việc vì nó góp phần lớn tạo ra văn hóa doanh nghiệp, kết nối con người, thúc đẩy sự đổi mới và kết quả kinh doanh

Rốt cuộc thì tương lai công việc cuối cùng trông như thế nào sẽ không có câu trả lời chính xác, chính chúng ta là đối tượng đang xác định lại ý nghĩa của việc làm, dù tương lai là gì thì mỗi doanh nghiệp cần lựa chọn, tận dụng sớm các công nghệ phù hợp để tăng hiêu quả, giảm chi phí, hoặc khai thác các xu hướng này để tăng giá trị của DN tới khách hàng, nhân viên và cộng đồng.

>>> Tài liệu phân tích chi tiết về Future of work (Từ Delloite) xem tại https://bit.ly/2FnS9L7 

XEM FULL TÀI LIỆU TỪ DELOITTE  

Tham khảo: Deloitte

Biên dịch: SlimCRM.vn

Bình luận