Các nền tảng miễn phí dành cho Lập trình viên (Phần 1)

Các nền tảng miễn phí dành cho Lập trình viên (Phần 1)

Hiện nay có rất nhiều các dịch vụ cung cấp các phiên bản miễn phí dành cho lập trình viên và tác giả mã nguồn mở (Open Source authors), nhưng rất khó để tìm kiếm được tất cả và chọn được những dịch vụ phù hợp.

Đây là là danh sách các phần mềm (SaaS, PaaS, IaaS, v.v…) có phiên bản miễn phí dành cho developers.

Phạm vi của danh sách này được giới hạn ở những thứ mà những nhà phát triển hạ tầng (Quản trị hệ thống, Học viên DevOps,…) có thể sẽ thấy hữu ích. Chúng tôi thích tất cả các dịch vụ miễn phí, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta giữ bài viết đi đúng trọng tâm. Bài viết này hơi mang tinh chủ quan vậy nên xin đừng cảm thấy bị xúc phạm nếu tôi không chấp nhận đóng góp của bạn.

Danh sách sau đây là kết quả từ Pull Requests, đánh giá, ý tưởng và công việc được thực hiện bởi hơn 500 người, bạn cũng có thể giúp đỡ bằng cách gửi Pull Requests để thêm nhiều dịch vụ hơn hoặc xóa những dịch vụ đã thay đổi hay đã ngừng hoạt động.

Nhà cung cấp điện toán đám mây

Google Cloud

Kết quả hình ảnh cho google cloud free"

 • App Engine: 28 giờ instance (bộ chứa tài nguyên máy chủ ảo) một ngày cho frontend và 9 giờ instance cho backend
 • Cloud Firestore: Lưu trữ 1GB, đọc 50.000, viết 20.000 và xóa 20.000 một ngày
 • Compute Engine: 1 f1-micro không định giá, 300GB HDD, 5GB lưu trữ ảnh chụp nhanh
 • Cloud Storage: 5GB, 1GB lưu lượng truy cập
 • Cloud Shell: Linux shell/IDE cơ bản với 5GB dung lượng lưu trữ, giới hạn 60 giờ 1 tuần
 • Cloud Pub/Sub: 10GB tin nhắn mỗi tháng
 • Cloud Functions: 2 triệu lệnh gọi hàm mỗi tháng (bao gồm cả background và HTTP)
 • Cloud Run: 2 triệu requests mỗi tháng, 360.000GB bộ nhớ thứ cấp, 180.000 vCPU thời gian tính toán, 1GB network egress từ Mỹ mỗi tháng
 • Google Kubernetes Engine: Không tính phí quản lý cho mọi clusters ở mọi kích cỡ. Mỗi node sử dụng được tính theo giá Compute Engine tiêu chuẩn
 • BigQuery: 1TB truy vấn mỗi tháng, 10GB dung lượng lưu trữ mỗi tháng
 • Cloud Build: 120 build-minutes mỗi ngày
 • Cloud Source Repositories: Tối đa 5 Users, 50GB dung lượng lưu trữ, 50GB Egress
 •  Danh sách đầy đủ và chi tiết: https://cloud.google.com/free/docs/gcp-free-tier#always-free-usage-limits

Amazon Web Services

Kết quả hình ảnh cho Amazon Web Services"

○ Amazon DynamoDB – 25GB Không có cơ sở dữ liệu
○ Amazon Lambda – 1 triệu requests mỗi tháng
○ Amazon SNS – 1 triệu publishes mỗi tháng
○ Amazon Cloudwatch – 10 custom metrics và 10 alarms
○ Amazon Glacier – 10GB lưu trữ lâu dài
○ Amazon SQS – 1 triệu tin nhắn
○ Amazon CodeBuild – 100 phút build time mỗi tháng
○ Amazon Code Commit – 5 users mỗi tháng
○ Amazon Code Pipeline – 1 pipeline mỗi tháng
○ Danh sách đầy đủ và chi tiết – https://aws.amazon.com/free/?awsf.Free%20Tier%20Types=categories%23alwaysfree

Microsoft Azure

Kết quả hình ảnh cho Microsoft Azure"

○ App service – 10 web, mobile hoặc API apps
○ Functions – 1 triệu requests mỗi tháng
○ DevTest Labs – Môi trường dev-test nhanh chóng và dễ sử dụng
○ Active Directory – 500,000 đối tượng
○ Active Directory B2C – 50,000 người dùng lưu trữ hằng tháng
○ Azure DevOps – 5 users
○ Microsoft IoT Hub – 8,000 messages mỗi ngày
○ Load Balancer – 1 load balanced IP công cộng miễn phí (VIP)
○ Notification Hubs – 1 triệu thông báo đẩy
○ Bandwidth – 5GB egress mỗi tháng
○ Danh sách chi tiết – https://azure.microsoft.com/en-us/free/

Oracle Cloud

Kết quả hình ảnh cho Oracle Cloud"

○ Compute – 2 VM.Standard.E2.1.Micro 1GB RAM
○ Block Volume – 2 volumes, 100GB (được dùng để tính toán)
○ Object Storage – 10GB
○ Load balancer – 1 instance với 10 Mbps
○ Databases – 2 DBs, 20 GB each
○ Monitoring – 500 triệu nhập dữ liệu, 1 tỷ truy xuất dữ liệu
○ Bandwidth – 10TB egress mỗi tháng
○ Notifications – 1 million delivery options mỗi tháng, 1000 emails đưọc gửi mỗi tháng
○ Danh sách chi tiết – https://www.oracle.com/cloud/free/

IBM Cloud

Kết quả hình ảnh cho IBM Cloud"

○ Kubernetes – Cụm miễn phí với 1 node làm việc
○ Cloud Functions – 5 triệu thực thi mỗi tháng
○ Object Storage – 25GB mỗi tháng
○ Cloudant database – 1GB lưu trữ dữ liệu
○ Db2 database – 100MB lưu trữ dữ liệu
○ API Connect – 50,000 lệnh gọi API calls mỗi tháng
○ Availability Monitoring – 3 triệu điểm dữ liệu mỗi tháng
○ Log Analysis – 500MB daily log
○ Danh sách chi tiết- https://www.ibm.com/cloud/free/

Lưu trữ mã nguồn

● github.com — Kho lưu trữ công khai không giới hạn và kho lưu trữ riêng tư không giới hạn (tối đa 3 người tham gia) với Pipelines cho CI/CD
● bitbucket.org — Chế độ công khai không giới hạn và chế độ riêng tư Git repos cho tối đa 5 users với Pipelines cho CI/CD
● gitlab.com — Chế độ công khai không giới hạn và chế độ riêng tư Git repos không giới hạn người tham gia và 10GB cho mỗi repo
● pijul.com – Hệ thống kiểm soát phân tán mã nguồn và miễn phí không giới hạn.
● chiselapp.com — Chê độ công khai và riêng tư đều không giới hạn Fossil repositories
● Azure DevOps — Chế độ riêng tư repos (Git and TFS) cho tối đa 5 users/team
● plasticscm.com — Miễn phí cho cá nhân, OSS các tổ chức phi lợi nhuận
● codebasehq.com — Mỗi project có 100 MB và 2 users
● NotABug — NotABug.org là một nền tảng code cho các dự án được cấp phép dựa trên Git
● perforce.com — Miễn phí 1GB Cloud và Git, Mercurial, hoặc SVN repositories.
● projectlocker.com — Miẽn phí 50MB cho 1 dự án riêng tư (Git và Subversion)
● ionicframework.com – Repo và các công cụ để phát triển app với Ionic, bạn cũng sẽ có 1 ionic repo
● gitea.com – Chế độ công khai và riêng tư không giới hạn Git repos
● codeberg.org – Chế độ công khai và riêng tư không giới hạn Git repos

APIs, Data và Machine Learning

● algorithmia.com — Miễn phí lưu trữ giải thuật, miễn phí chạy thuật toán hằng tháng với sự hỗ trợ của CLI
● ApiFlash — Một screenshot API dựa trên Aws Lambda và Chrome. Xử lí thời gian chụp, kích thước,…
● Apify — Nền tảng quét và tự động hóa web cho phép bạn tạo API trích xuất dữ liệu trang web. Miễn phí 10k thu thập dữ liệu hàng tháng và lưu trữ dữ liệu 7 ngày.
● Beeceptor – Mock API trong vài giây, phản hồi API giả và nhiều thứ khác. 50 requests miễn phí mỗi ngày, dashboard công khai, endpoints mở (bất kỳ ai có liên kết đến dashboard đều có thể xem yêu cầu và phản hồi).
● Bearer.sh – Tích hợp API được xây dựng trong vài phút, được theo dõi trong thời gian thực. Gọi bất kỳ API nào trong 2 phút và theo dõi tất cả các tích hợp của bạn từ dashboard đơn giản
● bigml.com — Lưu trữ thuật toán machine learning. Tasks miễn phí không giới hạn nhưng giới hạn 16MB data/task
● Clarifai — API hình ảnh để nhận dạng và nhận diện khuôn mặt tùy chỉnh. Có khả năng tạo các AI models. Gói miễn phí có 5000 calls mỗi tháng.
● Colaboratory — Web miễn phí dựa trên nền tảng Python với GPU Nvidia Tesla K80.
● Diggernaut — Nền tảng trích xuất dữ liệu và quét web dựa trên Cloud để biến bất kỳ trang web nào thành tập dữ liệu hoặc để làm việc với nó như với API. Gói miễn phí bao gồm 5K request hằng tháng.
● dominodatalab.com — Khoa học dữ liệu hỗ trợ cho Python, R, Spark, Hadoop, MATLAB và nhiều công cụ khác
● dreamfactory.com — Mã nguồn mở REST API backend cho điện thoại, web và ứng dụng IoT. Kết nối bất kỳ cơ sở dữ liệu SQL/NoSQL, hệ thống lưu trữ tệp hoặc dịch vụ bên ngoài và nó ngay lập tức tạo ra một nền tảng REST API toàn diện với tài liệu trực tiếp, quản lý người dùng, …
● FraudLabs Pro — Kiểm tra giao dịch và phát hiện gian lận khi thanh toán thẻ tín dụng. REST API này sẽ phát hiện tất cả các đặc điểm gian lận dựa trên các tham số đầu vào của đơn hàng. Gói Micro miễn phí với 500 giao dịch mỗi tháng.
● FreeGeoIP.app – Thông tin IP Geo hoàn toàn miễn phí (JSON, CSV, XML). Không cần đăng ký, 15000 queries mỗi giờ và giới hạn tốc độ.
● IP Geolocation — IP Geolocation API – Gói miễn phí cho các nhà phát triển với giới hạn 30k requests mỗi tháng (1k/ngày).
● IP2Location — Dịch vụ định vị địa lý IP Freemium. Cơ sở dữ liệu LITE có sẵn để tải về miễn phí. Nhập cơ sở dữ liệu trong máy chủ và thực hiện truy vấn cục bộ để xác định thông tin về thành phố, tọa độ và ISP.
● IPinfo — API truy xuất dữ liệu về địa chỉ IP nhanh, chính xác và miễn phí (tối đa 100k/tháng). Cung cấp API với các chi tiết về định vị địa lý, công ty, nhà mạng, dải IP, tên miền, và hơn thế nữa. Tất cả các API trả phí có thể được dùng thử miễn phí.
● IPList — Tra cứu chi tiết về bất kỳ địa chỉ IP nào, chẳng hạn như thông tin IP Geo, địa chỉ Tor, tên máy chủ và chi tiết ASN. Miễn phí cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp.
● IPTrace — API đơn giản cung cấp dữ liệu định vị IP đáng tin cậy và hữu ích cho doanh nghiệp của bạn.
● konghq.com/ — API Marketplace và các công cụ mạnh mẽ cho API riêng tư và công khai. Với phiên bản miễn phí, một số tính năng bị hạn chế như giám sát, cảnh báo và hỗ trợ.
● MailboxValidator — Dịch vụ xác minh email bằng kết nối máy chủ để xác nhận email hợp lệ. Gói API miễn phí có 300 xác minh mỗi tháng.
● microlink.io – Nó biến bất kỳ trang web nào thành dữ liệu như chuẩn hóa thẻ meta, rút gọn link,… Miễn phí mỗi ngày với 250 reqs/ngày
● monkeylearn.com — Phân tích văn bản với machine learning, miến phí 300 dòng/tháng
● OCR.Space — OCR API phân tích tệp hình ảnh, pdf và trả về kết quả văn bản ở định dạng JSON. Miễn phí 25.000 requests mỗi tháng.
● parsehub.com — Trích xuất dữ liệu từ các trang web động, biến các trang web động thành API, 5 dự án miễn phí
● Pixela – Dịch vụ cơ sở dữ liệu miễn phí trong ngày, tất cả các hoạt động đều được thực hiện bởi API. Pixela còn có chức năng mô hình hóa dữ liệu với biểu đồ nhiệt (heatmap) và biểu đồ đường.
● Postman — Đơn giản hóa quy trình công việc và tạo API tốt hơn, nhanh hơn với Postman, một nền tảng hợp tác để phát triển API. Ứng dụng Postman luôn luôn miễn phí, các tính năng của Postman cloud cũng miễn phí nhưng có giới hạn sử dụng nhất định.
● ProxyCrawl — Thu thập dữ liệu và quét các trang web mà không cần proxy, cơ sở hạ tầng hoặc trình duyệt. Nó sẽ xác minh captcha cho bạn và ngăn bạn bị chặn. Miễn phí 1000 lệnh đầu tiên.
● RequestBin.com — Tạo endpoint miễn phí để bạn có thể gửi yêu cầu HTTP. Bất kỳ yêu cầu HTTP nào được gửi đến endpoint đó sẽ được ghi lại với payload và tiêu đề được liên kết để bạn có thể quan sát các yêu cầu từ webhooks và các dịch vụ khác. .
● restlet.com — APISpark cho phép mọi chủ sở hữu API, ứng dụng hoặc dữ liệu trở thành nhà cung cấp API trong vài phút thông qua giao diện trình duyệt trực quan
● Releaseflags – Feature Flags có sẵn cho mọi lập trình viên có thể sử dụng với giá thành thấp. Releaseflags cung cấp các bản miễn phí cho các lập trình viên và một kế hoạch chi phí thấp cho các công ty khởi nghiệp.
● ROBOHASH – Dịch vụ web để tạo hình ảnh độc đáo từ bất kỳ văn bản nào.
● scrapinghub.com — Quét dữ liệu với giao diện và plugin trực quan. Gói miễn phí bao gồm scraping không giới hạn trên một máy chủ
● ScrapingNinja — Xử lý JS render, Chrome Headless, Proxy rotation và CAPTCHA tất cả ở một nơi. Miễn phí 1000 lệnh gọi đầu tiên và không cần thẻ tín dụng.
● Scraper API — API khai thác dữ liệu web dựa trên cloud xử lý proxy, trình duyệt và CAPTCHA. Quét bất kỳ trang web nào bằng một lệnh gọi API đơn giản. Bắt đầu với 1000 lệnh gọi API miễn phí/tháng.
● ScreenshotAPI.net – Screenshot API sử dụng một lệnh gọi API đơn giản để tạo ảnh chụp màn hình của bất kỳ trang web nào và được lưu trữ trên Google Cloud. Cung cấp 100 ảnh chụp màn hình miễn phí mỗi tháng
● shrtcode API – API rút gọn URL miễn phí không giới hạn số lần sử dụng
● tamber — Đặt các đề xuất deep-learning trong ứng dụng của bạn. Miễn phí 5k người dùng hoạt động hàng tháng.
● Time Door – API phân tích chuỗi thời gian
● Webhook.site – Dễ dàng kiểm tra HTTP webhooks với công cụ tiện lợi này
● wit.ai — NLP cho lập trình viên
● wolfram.com — Các thuật toán dựa trên kiến ​​thức tích hợp trong cloud
● wrapapi.com — Biến bất kỳ trang web nào thành API được tham số hóa. 30k lệnh gọi API mỗi tháng
● Zenscrape — API khai thác web với headless browsers (trình duyệt web không có giao diện đồ họa người dùng), residential IP và giá thành rẻ. 1000 lệnh gọi API miễn phí/tháng, giảm giá thêm cho sinh viên.
● DB Designer — Công cụ thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu dựa trên cloud với gói khởi động miễn phí gồm 2 mô hình cơ sở dữ liệu và 10 bảng cho mỗi mô hình.
● GeoDataSource — Tra cứu dịch vụ tìm kiếm vị trí cho tên thành phố bằng cách sử dụng tọa độ. Truy vấn API miễn phí lên tới 500 lần mỗi tháng.

Artifact Repos

● bintray.com — JFrog Bintray lưu trữ miễn phí các dự án Open Source và hỗ trợ Docker, Maven, NuGet, npm, Debian, RPM, Conan, Vagrant, Opkg, yum, JCenter
● central.sonatype.org — Kho lưu trữ repository mặc định cho Apache Maven, SBT và các hệ thống xây dựng khác.
● packagecloud.io — Lưu trữ repository dễ sử dụng cho: Maven, RPM, DEB, PyPi và RubyGem (có bản miễn phí).
● cloudsmith.io — Dịch vụ kho lưu trữ đơn giản, an toàn và tập trung cho Java/Maven, RedHat, Debian, Python, Ruby, Vagrant và nhiều hơn nữa. Free tier + miễn phí cho open source.
● jitpack.io — Maven repository cho dự án JVM and Android trên GitHub, miễn phí cho dự án chế độ công khia

Công cụ cho các nhóm làm việc

Kết quả hình ảnh cho công cụ làm việc nhóm"

● GitDuck — Lập trình cặp từ xa và mã hóa riêng cho các nhóm phân tán. Công cụ Open source
● scinote.net — Quản lý dữ liệu khoa học của nhóm. Một nhóm với số lượng người dùng không giới hạn, sao lưu và có dung lượng lưu trữ lên tới 1GB
● whereby.com — Gọi video miễn phí
● meet.jit.si — Gọi video và chia sẻ màn hình miễn phí
● flowdock.com — Gửi tin nhắn trong team, miễn phí cho team tối đa 5 người
● slack.com — Miễn phí và không giới hạn số thành viên nhưng có một số hạn chế về tính năng
● twist.com — Một ứng dụng giao tiếp trong nhóm, nơi các cuộc hội thoại được tổ chức theo chủ đề. Có sẵn phiên bản miễn phí và không giới hạn thành viên, chỉ giảm giá cho các team đủ điều kiện.
● gitter.im — Trò chuyện dành cho GitHub. Không giới hạn phòng cả 2 chế độ riêng tư và công khai, miễn phí tối đa 25 người 1 team
● Discord — Trò chuyện với các phòng công khai/riêng tư & dịch vụ VoIP. Miễn phí cho người dùng không giới hạn.
● hangouts.google.com — Một nơi cho tất cả các cuộc hội thoại của bạn, miễn phí và cần một tài khoản Google
● seafile.com — Lưu trữ riêng tư hoặc đám mây, chia sẻ tệp, đồng bộ hóa, thảo luận. Phiên bản đám mây chỉ có 1GB
● yammer.com — Mạng xã hội riêng độc lập hoặc dành cho MS Office 365. Miễn phí với một ít công cụ quản trị và tính năng quản lý người dùng
● helpmonks.com — Hộp thư đến chung cho các nhóm, miễn phí cho các tổ chức Open Source và tổ chức phi lợi nhuận
● typetalk.com — Chia sẻ và thảo luận ý tưởng với nhóm của bạn thông qua tin nhắn tức thời trên web hoặc trên điện thoại di động của bạn
● talky.io — Trò chuyện video nhóm miễn phí. Không có plugin, đăng ký hoặc thanh toán.
● helplightning.com — Trợ giúp về video thực tế ảo. Miễn phí mà không cần phân tích, mã hóa,…
● evernote.com — Công cụ tổ chức thông tin. Chia sẻ ghi chú của bạn và làm việc cùng với những người khác
● cally.com — Tìm thời gian và ngày hoàn hảo cho một cuộc họp. Sử dụng đơn giản, hoạt động tuyệt vời cho các nhóm nhỏ và lớn.
● zoom.us — Mở các cuộc họp video an toàn, các tiện ích bổ sung có sẵn. Miễn phí giới hạn trong 40 phút
● ideascale.com — Cho phép khách hàng gửi ý tưởng và các thành viên bỏ phiếu, miễn phí cho 25 thành viên trong 1 nhóm
● wistia.com — Lưu trữ video với các tính năng các phân tích người xem, công cụ marketing và phân phối video HD để giúp thu hút khách truy cập.
● flock.com — Một cách nhanh hơn để nhóm của bạn giao tiếp. Tin nhắn, kênh, người dùng, ứng dụng và tích hợp miễn phí không giới hạn
● Igloo — Cổng thông tin nội bộ để chia sẻ tài liệu, blog, lịch,…Miễn phí cho tối đa 10 người dùng.
● riot.im — Một công cụ giao tiếp phi tập trung được xây dựng trên Matrix. Trò chuyện nhóm, nhắn tin trực tiếp, chuyển tập tin được mã hóa, gọi điện, gọi video và có thể tích hợp dễ dàng với các dịch vụ khác.
● Microsoft Teams — Microsoft Teams là một trung tâm kỹ thuật số dựa trên việc giao tiếp giữa các thành viên. Người dùng có thể trải nghiệm các tính năng: chia sẻ tin nhắn, tệp tin, văn bản,… trong 1 ứng dụng duy nhất. Miễn phí cho tối đa 300 người dùng.
● featurepeek.com – Môi trường front-end nhà cung cấp điện toán đám mây với các công cụ nhóm được tích hợp sẵn. Hoạt động với static và Dockerized front-end. Miễn phí tính năng lưu trữ công khai.
● Spectrum – Tạo nhóm công khai hoặc riêng tư miễn phí.
● Pendulums – Pendulums là một công cụ theo dõi thời gian miễn phí giúp bạn quản lý thời gian của mình một cách tốt hơn với giao diện dễ sử dụng và số liệu thống kê đầy đủ.
● Notion – Notion là một ứng dụng ghi chú và làm việc nhóm với hỗ trợ bookmark cũng như tích hợp các tasks, wiki và cơ sở dữ liệu. Công ty mô tả ứng dụng này là không gian làm việc tất cả trong một. Các tính năng ghi chú, quản lý dự án và quản lý tác vụ. Ngoài các ứng dụng đa nền tảng, nó có thể được truy cập thông qua hầu hết các trình duyệt web.
● Tadum – Chương trình họp được thiết kế cho các cuộc họp định kỳ, miễn phí cho các nhóm tối đa 10 thành viên
● Tefter – Ứng dụng đánh dấu trang với tích hợp Slack mạnh mẽ. Miễn phí cho các nhóm open source.

Kiểm tra chất lượng code

● codescene.io – CodeScene dựa trên cách các lập trình viên làm việc với code và trực quan hóa các yếu tố tổ chức như ghép nhóm và làm chủ hệ thống. Miễn phí cho Open Source.
● dareboost – 5 báo cáo phân tích miễn phí về hiệu suất web, khả năng truy cập, bảo mật mỗi tháng
● hiberly.com – Bộ công cụ dành cho lập trình viên – lấy phản hồi từ các kỹ sư sau mỗi lần merge, sau đó tổng hợp lại. Miễn phí sử dụng trong tối đa 12 tháng.
● tachikoma.io — Cập nhật cho các dự án Ruby, Node.js, Perl. Miễn phí cho Open source
● codeclimate.com — Tự động đánh giá code, miễn phí cho Open source các kho riêng tư không giới hạn, miễn phí cho sinh viên và các tổ chức.
● houndci.com — Nhận xét về GitHub cam kết về chất lượng code, miễn phí cho Open source
● coveralls.io — Hiển thị báo cáo bảo hiểm thử nghiệm, miễn phí cho Open Source
● scrutinizer-ci.com — Nền tảng kiểm tra liên tục, miễn phí cho Open Source
● codecov.io — Công cụ kiểm tra code (SaaS), miễn phí cho Open Source và 1 repo riêng miễn phí
● insight.sensiolabs.com — Kiểm tra code cho các dự án PHP/Symfony, miễn phí cho Open Source
● codacy.com — Tự động đánh giá code cho PHP, Python, Ruby, Java, JavaScript, Scala, CSS và CoffeeScript
● goreportcard.com — Kiểm tra code cho các dự án Go, miễn phí cho Open Source
● scan.coverity.com — Phân tích code tĩnh cho Java, C/C++, C# và JavaScript, miễn phí cho Open Source
● webceo.com — Các công cụ SEO nhưng cũng có xác minh mã
● zoompf.com — Khắc phục hiệu suất của các trang web của bạn, phân tích chi tiết
● gtmetrix.com —Báo cáo và đề xuất kỹ lưỡng để tối ưu hóa trang web
● browserling.com — Kiểm tra trình duyệt tương tác trực tiếp, chỉ miễn phí 3 phút phiên với MS IE 9 trong Vista ở độ phân giải 1024 x 768
● beanstalkapp.com — Cung cấp một quy trình hoàn hảo để viết, xem lại và triển khai code, tài khoản miễn phí cho 1 người dùng và 1 kho lưu trữ với 100 MB dung lượng lưu trữ
● testanywhere.co — Trang web kiểm tra tự động hoặc ứng dụng web liên tục và debug trong giai đoạn đầu, miễn phí 1.000 bài kiểm tra/tháng
● gerrithub.io — Đánh giá code Gerrit cho kho GitHub miễn phí
● reviewable.io — Đánh giá code cho kho GitHub, miễn phí cho các kho lưu trữ công khai và riêng tư
● sonarcloud.io — Phân tích code tự động cho Java, JavaScript, C / C ++, C #, VB.NET, PHP, Objective-C, Swift, Python, Groovy và thậm chí nhiều ngôn ngữ hơn, miễn phí cho Open source
● lgtm.com — Phân tích bảo mật liên tục cho Java, Python, JavaScript, TypeScript, C #, C và C ++, miễn phí cho Open Source
● deepscan.io — Phân tích tĩnh nâng cao để tự động tìm lỗi trong code JavaScript, miễn phí cho Open Source
● Imgbot — Imgbot là một robot thân thiện giúp tối ưu hóa hình ảnh của bạn và tiết kiệm thời gian của bạn. Hình ảnh được tối ưu hóa có nghĩa là kích thước tệp nhỏ hơn mà không làm giảm chất lượng. Nó miễn phí cho Open Source

Tìm kiếm và thực thi code

● codota.com — Codota giúp các lập trình viên tạo ra phần mềm tốt hơn, nhanh hơn bằng cách cung cấp những kiến thức từ tất cả các code trên thế giới. Plugin có sẵn.
● libraries.io — Thông báo, cập nhật, tìm kiếm cho 32 gói quản lý khác nhau, miễn phí cho open source
● sourcegraph.com — Java, Go, Python, Node.js,…

CI và CD

Kết quả hình ảnh cho CI và CD"

● ligurio/awesome-ci — So sánh các dịch vụ tích hợp liên tục
● Azure Pipelines — 10 công việc song song miễn phí với số phút không giới hạn cho nguồn mở cho Linux, macOS và Windows
● codefresh.io — Miễn phí cho cuộc sống: 1 build, 1 môi trường, máy chủ dùng chung, lưu trữ công khai không giới hạn
● codeship.com — 5 dự án riêng tư, không giới hạn cho Open Source
● circleci.com — Miễn phí cho một bản dựng đồng thời
● stackahoy.io —miễn phí 100%. Không giới hạn triển khai, chi nhánh và xây dựng
● travis-ci.org — Miễn phí GitHub repositories công khai
● semaphoreci.com — Miễn phí cho Open Source
● appveyor.com —Dịch vụ CD Windows,miễn phí Open Source
● deployhq.com — 1 dự án với 10 triển khai hàng ngày
● styleci.io — Chỉ cho GitHub repositories công khai
● buddybuild.com — Xây dựng, triển khai và thu thập phản hồi cho các ứng dụng iOS và Android của bạn trong một hệ thống lặp
● gitlab.com — Tạo pipelines trực tiếp Git repositories
● buddy.works — Một CI/CD với 5 dự án miễn phí và 1 lần chạy đồng thời (120 lần thực hiện/tháng)
● AccessLint — AccessLint đưa kiểm tra khả năng truy cập web tự động vào quy trình phát triển của bạn. Nó miễn phí cho các mục đích giáo dục và open source

Testing

● gridlastic.com — Thử nghiệm lưới Selenium với gói miễn phí lên đến 4 nút selenium
● saucelabs.com — Kiểm tra trình duyệt chéo, kiểm tra Selen và kiểm tra di động
● crossbrowsertesting.com – Kiểm tra trình duyệt thủ công, trực quan và Selenium trên đám mây
● browserstack.com — Kiểm tra trình duyệt thủ công và tự động
● everystep-automation.com — Ghi lại và phát lại tất cả các bước được thực hiện trong trình duyệt web và tạo tập lệnh, … miễn phí nhưng ít tùy chọn hơn
● Applitools.com — Xác thực hình ảnh thông minh cho các ứng dụng web, thiết bị di động và máy tính để bàn. Tích hợp với hầu hết tất cả các giải pháp tự động hóa (như Selenium và Karma) và người chạy từ xa (Sauce Labs, Browser Stack). miễn phí cho nguồn mở. Một lớp miễn phí cho một người dùng với điểm kiểm tra giới hạn mỗi tuần. .
● checkbot.io — Tiện ích mở rộng trình duyệt kiểm tra xem trang web của bạn có tuân theo hơn 50 ví dụ tốt nhất về SEO, tốc độ và bảo mật hay không. Cấp miễn phí cho các trang web nhỏ hơn. .
● testingbot.com — Kiểm tra trình duyệt và thiết bị Selenium
● cypress.io – Kiểm tra nhanh, dễ dàng và đáng tin cậy cho mọi thứ chạy trên trình duyệt. Cypress Test Runner luôn miễn phí và là nguồn mở không có giới hạn và hạn chế. Bảng điều khiển Cypress miễn phí cho các dự án nguồn mở cho tối đa 5 người dùng.
● percy.io – Thêm thử nghiệm trực quan vào bất kỳ ứng dụng web, trang web tĩnh,… 10 thành viên trong nhóm, ứng dụng demo và các dự án không giới hạn, 5.000 ảnh chụp nhanh/tháng.

Bảo mật và PKI

Kết quả hình ảnh cho Bảo mật và PKI"

● threatconnect.com — Nó được thiết kế cho các nhà nghiên cứu, nhà phân tích và tổ chức cá nhân đang bắt đầu tìm hiểu về trí thông minh. Miễn phí tối đa 3 người dùng
● crypteron.com — Nền tảng bảo mật thân thiện với lập trình viên, ngăn chặn các vi phạm dữ liệu trong các ứng dụng .NET và Java
● snyk.io — Có thể tìm và sửa các lỗ hổng bảo mật đã biết của bạn. Các thử nghiệm và khắc phục không giới hạn cho các dự án open source. Giới hạn 200 bài kiểm tra/tháng cho các dự án riêng tư của bạn.
● letsencrypt.org — Cơ quan cấp chứng chỉ SSL miễn phí với các certs được tin cậy bởi tất cả các trình duyệt
● globalsign.com — Chứng chỉ SSL miễn phí cho Open Source
● Okta — Quản lý, xác thực và ủy quyền người dùng. Miễn phí cho tối đa 1000 người dùng hoạt động hàng tháng.
● ringcaptcha.com — Công cụ sử dụng số điện thoại dưới dạng id, có sẵn miễn phí
● ssllabs.com — Phân tích rất sâu về cấu hình của bất kỳ máy chủ web SSL nào
● qualys.com — Tìm lỗ hổng ứng dụng web, kiểm tra rủi ro OWASP
● alienvault.com — Giải phóng các hệ thống bị xâm nhập trong mạng của bạn
● duo.com — Xác thực hai yếu tố (2FA) cho trang web hoặc ứng dụng. Miễn phí cho 10 người dùng tất cả các phương thức xác thực
● tinfoilsecurity.com — Quét lỗ hổng tự động. Gói miễn phí cho phép quét XSS hàng tuần
● ponycheckup.com — Công cụ kiểm tra bảo mật tự động cho các trang web Django
● foxpass.com — Lưu trữ LDAP và RADIUS. Đăng nhập dễ dàng cho mỗi người dùng đến máy chủ, VPN và mạng không dây. Miễn phí cho 10 người dùng
● opswat.com — Giám sát bảo mật máy tính, thiết bị, ứng dụng, cấu hình, … Miễn phí 25 người dùng và lưu lịch sử 30 ngày
● bitninja.io —Bảo vệ Botnet thông qua danh sách đen, gói miễn phí chỉ báo cáo thông tin hạn chế về mỗi cuộc tấn công
● logintc.com — Xác thực hai yếu tố (2FA) bằng thông báo đẩy, miễn phí cho 10 người dùng, VPN, Trang web và SSH
● report-uri.io — Báo cáo vi phạm CSP và HPKP
● cloudsploit.com — Kiểm tra và giám sát tuân thủ và bảo mật của Dịch vụ web Amazon (AWS)
● Have I been pwned? — REST API để tìm thông tin về các vi phạm.
● Internet.nl — Kiểm tra các tiêu chuẩn Internet hiện đại như IPv6, DNSSEC, HTTPS, DMARC, STARTTLS và Dane
● Mozilla Observatory — Tìm và sửa các lỗ hổng bảo mật trong trang web của bạn.
● Shieldfy — Ứng dụng web tường lửa và phát hiện lỗ hổng cho lập trình viên, gói miễn phí lên tới 100k yêu cầu mỗi tháng.
● Sqreen — Giám sát và bảo vệ an ninh ứng dụng (RASP, WAF,..) cho các ứng dụng web và API. Miễn phí cho 1 ứng dụng và 3 triệu yêu cầu.
● Sucuri SiteCheck – Kiểm tra bảo mật trang web miễn phí và trình quét phần mềm độc hại
● Protectumus – Kiểm tra bảo mật trang web miễn phí, trang web antivirus và WAF. Thông báo email và SMS cho người dùng đã đăng ký.

Quản lý hệ thống

● bitnami.com — Triển khai các ứng dụng đã chuẩn bị trên IaaS. Quản lý miễn phí AWS
● jamf.com — Quản lý thiết bị cho iPad, iPhone và máy Mac, 3 thiết bị miễn phí
● moss.sh – Giúp nhà phát triển triển khai và quản lý các ứng dụng và máy chủ web của họ. Miễn phí lên tới 25 git triển khai mỗi tháng

Messaging

● cloudamqp.com — Gói Little Lemur: tối đa 1 triệu tin nhắn/tháng, tối đa 20 kết nối đồng thời, tối đa 100 hàng đợi, tối đa 10.000 tin nhắn đang chờ…
● pusher.com — Dịch vụ nhắn tin thời gian thực. Miễn phí cho tối đa 100 kết nối đồng thời và 200.000 tin nhắn/ngày
● synadia.com — Global, AWS, GCP và Azure. Miễn phí mãi mãi với 50 kết nối hoạt động và 5GB dữ liệu mỗi tháng.

Quản lý Log

● bugfender.com — Miễn phí lên tới 100k dòng/ngày với thời gian duy trì 24 giờ
● humio.com — Miễn phí tối đa 2 GB/ngày với thời gian lưu giữ 7 ngày
● logentries.com — Miễn phí tối đa 5 GB/tháng với thời gian lưu giữ 7 ngày
● loggly.com — Miễn phí cho một người dùng, xem tùy chọn lite
● logz.io — Miễn phí tối đa 3 GB/ngày, lưu giữ 3 ngày
● rollbar.com — Miễn phí tối đa 5000 sự kiện/tháng, duy trì 30 ngày
● sematext.com — Miễn phí tối đa 500 MB/ngày, lưu giữ 7 ngày
● sumologic.com — Miễn phí tối đa 500 MB/ngày, lưu giữ 7 ngày
● splunk.com – Miễn phí cho một người dùng, 500 MB/ngày

Dịch thuật

● lingohub.com — Miễn phí tối đa 3 người dùng, luôn miễn phí cho Open Source
● webtranslateit.com — Miễn phí tối đa 500 dòng
● transifex.com — miễn phí cho Open Source
● oneskyapp.com — Phiên bản miễn phí giới hạn cho tối đa 5 người dùng, miễn phí cho Open Source
● crowdin.com — Các dự án không giới hạn, số dòng không giới hạn cho Open Source
● Loco — Miễn phí lên tới 2000 bản dịch, Biên dịch không giới hạn, 10 ngôn ngữ/dự án
● POEditor — Miễn phí tối đa 1000 dòng

Giám sát

● instrumentalapp.com – Giám sát máy chủ với ứng dụng đẹp và dễ sử dụng với tối đa 500 số liệu và 3 giờ hiển thị dữ liệu miễn phí
● gitential.com — Nền tảng phân tích phát triển phần mềm. Miễn phí: kho công khai không giới hạn, người dùng không giới hạn, dùng thử miễn phí cho các kho riêng tư. Phiên bản có sẵn cho doanh nghiệp.
● cloudsploit.com — Giám sát cấu hình và bảo mật AWS. Miễn phí: scan theo yêu cầu không giới hạn, người dùng không giới hạn, tài khoản được lưu trữ không giới hạn. Đăng ký: scan tự động, truy cập API, v.v. .
● elastic.co — Thông tin chi tiết về hiệu suất cho các nhà phát triển JS. Miễn phí với lưu trữ dữ liệu 24 giờ
● appneta.com — Miễn phí lưu giữ dữ liệu trong 1 giờ
● thousandeyes.com — Giám sát trải nghiệm mạng và người dùng. datadoghq.com — Miễn phí tối đa 5 nút
● freshworks.com — Theo dõi 50 URL trong khoảng thời gian 1 phút với 10 vị trí và 5 trang trạng thái công khai miễn phí
● nodequery.com — Máy chủ cơ bản miễn phí, giám sát tối đa 10 máy chủ
● circonus.com — Miễn phí cho 20 số liệu
● uptimerobot.com — Giám sát trang web, 50 màn hình miễn phí
● sitemonki.com — Trang web, tên miền, giám sát Cron & SSL. 5 màn hình miễn phí cho mỗi mục
● bmc.com — Miễn phí 1 giây resolution cho tối đa 10 máy chủ
● ghostinspector.com — Giám sát ứng dụng web và trang web miễn phí. Một người dùng và 100 lần chạy thử/tháng
● sematext.com — Miễn phí trong 24 giờ số liệu, số lượng máy chủ không giới hạn, 10 số liệu tùy chỉnh, 500.000 điểm dữ liệu tùy chỉnh, bảng điều khiển không giới hạn, người dùng, v.v.
● stathat.com — Bắt đầu với 10 số liệu thống kê miễn phí, không hết hạn
● skylight.io — Miễn phí cho 100.000 yêu cầu đầu tiên (chỉ dành cho Rails)
● appdynamics.com — Free for 24 hours metrics, application performance management agents limited to one Java, one .NET, one PHP and one Node.js
● deadmanssnitch.com — Miễn phí trong 24 giờ, các tác nhân quản lý hiệu suất ứng dụng giới hạn ở một Java, một .NET, một PHP và một Node.js
● freeboard.io — Miễn phí cho các dự án công khai. Bảng điều khiển cho các dự án Internet of Things (IoT) của bạn
● loader.io — Công cụ kiểm tra tải miễn phí có giới hạn
● speedchecker.xyz — API giám sát hiệu suất, kiểm tra Ping, DNS, v.v.
● blackfire.io — Blackfire là Giải pháp Hiệu suất Ứng dụng do SaaS cung cấp. Gói Hacker miễn phí (chỉ dành cho PHP)
● apimetrics.io — Kiểm tra, kiểm tra và phân tích hiệu suất API tự động. Gói miễn phí thực hiện các lệnh gọi API thủ công
● healthchecks.io — Giám sát công việc định kỳ và các tác vụ nền của bạn. Miễn phí tối đa 20 lần kiểm tra.
● assertible.com — Kiểm tra và giám sát API tự động. Miễn phí cho các nhóm và cá nhân.
● opsgenie.com — Quản lý lệnh gọi và cảnh báo để vận hành các dịch vụ luôn bật. Miễn phí tối đa 5 người dùng.
● paessler.com — Giải pháp giám sát mạng và cơ sở hạ tầng mạnh mẽ bao gồm cảnh báo, khả năng hiển thị mạnh mẽ và báo cáo cơ bản. Miễn phí lên tới 100 cảm biến.
● pingbreak.com — Dịch vụ giám sát thời gian hoạt động hiện đại. Kiểm tra URL không giới hạn và nhận thông báo downtime Discord, Slack hoặc email.
● pagertree.com – Giao diện đơn giản để cảnh báo và quản lý lệnh gọi. Miễn phí tối đa 5 người dùng.

Crash và xử lý ngoại lệ

● rollbar.com — Theo dõi ngoại lệ và lỗi, gói miễn phí với 5.000 lỗi/tháng, người dùng không giới hạn, lưu giữ 30 ngày
● bugsnag.com — Miễn phí tối đa 2.000 lỗi/tháng sau khi dùng thử ban đầu
● sentry.io — Sentry theo dõi các ngoại lệ của ứng dụng trong thời gian thực, có một gói nhỏ miễn phí. Miễn phí 5k lỗi mỗi tháng/1 người dùng, sử dụng không hạn chế nếu tự lưu trữ
● honeybadger.io – Xử lý ngoại lệ, thời gian hoạt động và theo dõi cron rất tuyệt vời, bạn sẽ muốn trang web của mình có nhiều lỗi hơn. Honeybadger miễn phí cho các lập trình viên và các dự án open source (12.000 lỗi/tháng).

Tìm kiếm

● algolia.com — Lưu trữ tìm kiếm theo kiểu bạn (ngay lập tức). Hacker miễn phí có kế hoạch lên tới 10.000 tài liệu và 100.000 hoạt động. Các gói miễn phí lớn hơn có sẵn cho các dự án cộng đồng và Open source
● bonsai.io — Bộ nhớ 1 GB miễn phí và dung lượng lưu trữ 1 GB
● searchly.com — Miễn phí 2 chỉ số và 5 MB dung lượng lưu trữ

Email

Kết quả hình ảnh cho email marketing"

● mailinator.com — Hệ thống email miễn phí, công khai, nơi bạn có thể sử dụng bất kỳ hộp thư đến nào bạn muốn
● cloudmersive.com — API xác thực và xác minh email cho lập trình viên, 2.000 lệnh gọi API miễn phí 1 tháng
● sparkpost.com — 1 tháng miễn phí 500 email đầu tiên
● mailgun.com — 10.000 email đầu tiên và 100 xác thực địa chỉ email miễn phí mỗi tháng
● tinyletter.com — 1 tháng miễn phí 5.000 người đăng ký
● mailchimp.com — 2.000 người đăng ký và 12.000 email/tháng miễn phí
● sendgrid.com — 100 email / ngày và 2.000 liên hệ miễn phí
● phplist.com — Phiên bản cho phép lưu trữ 300 email 1 tháng miễn phí
● MailerLite.com — 1.000 người đăng ký / tháng, email miễn phí không giới hạn
● mailjet.com — 6.000 email / tháng miễn phí
● sendinblue.com — 9.000 email / tháng miễn phí
● mailtrap.io — Máy chủ SMTP giả để phát triển, gói miễn phí với 1 hộp thư đến, 50 tin nhắn, không có thành viên trong nhóm, 2 email/giây
● zoho.com — Webmail miễn phí và hợp tác cho tối đa 5 người dùng
● Yandex.Connect — Lưu trữ email và DNS miễn phí cho tối đa 1.000 người dùng
● moosend.com — Dịch vụ quản lý danh sách gửi thư. Tài khoản miễn phí trong 6 tháng cho người startup
● debugmail.io — Dễ dàng sử dụng máy chủ cho lập trình viên
● mailboxlayer.com — ác thực email và xác thực JSON API cho lập trình viên. 1.000 lệnh gọi API miễn phí / tháng
● mailcatcher.me — Bắt thư và gửi thư qua giao diện web
● yopmail.fr — Địa chỉ email dùng một lần
● kickbox.io — Xác minh 100 email miễn phí, API thời gian thực
● inumbo.com — Bộ lọc thư rác dựa trên SMTP, miễn phí cho 10 người dùng
● biz.mail.ru — 5.000 hộp thư với 25 GB cho mỗi tên miền tùy chỉnh
● pepipost.com — 30k email miễn phí trong tháng đầu tiên, sau đó 100 email đầu tiên / ngày miễn phí
● elasticemail.com — 100 email miễn phí/ngày. 1.000 email với giá 0,09 đô la thông qua API (trả tiền khi bạn xong).
● mail-tester.com — Kiểm tra xem cài đặt dns / spf / dkim / dmarc của email có chính xác không, 20 miễn phí / tháng
● migadu.com — Email Hosting (Webmail, SMTP, IMAP, …) – gói miễn phí được giới hạn ở 10 thư gửi đi 1 ngày
● socketlabs.com – 40k email miễn phí trong tháng đầu tiên, sau đó 2000 email đầu tiên 1 tháng miễn phí
● postmarkapp.com – 100 email 1 tháng miễn phí, không giới hạn DMARC hàng tuần
● testmail.app – Tự động kiểm tra email từ đầu đến cuối với hộp thư không giới hạn và API GraphQL. 100 email / tháng miễn phí mãi mãi, miễn phí không giới hạn cho open source
● trashmail.com – Địa chỉ email dùng một lần miễn phí khi foward và hết hạn địa chỉ tự động
● Sender ối đa 15 000 email/tháng – Tối đa 2 500 người đăng ký
● Buttondown — Dịch vụ bản tin. Lên đến 1.000 người đăng ký miễn phí
● Substack — Dịch vụ bản tin miễn phí không giới hạn.
● 10minutemail – Email tạm thời để thử nghiệm.
● Mailnesia – Email dùng một lần miễn phí, tự động truy cập liên kết đăng ký.
● ImprovMX – Chuyển tiếp email miễn phí
● Burnermail – 5 địa chỉ email ghi miễn phí, 1 hộp thư, lịch sử hộp thư 7 ngày
● AnonAddy – Chuyển tiếp email ẩn danh, tạo bí danh email không giới hạn

Bình luận