Tổng hợp 8 mô hình phổ biến trong lĩnh vực Marketing

Tổng hợp 8 mô hình phổ biến trong lĩnh vực Marketing

Mô hình Marketing là cơ sở quan trọng để hình thành chiến lược Marketing, tiền đề của một kế hoạch không lan man. Vậy thì có những mô hình nào đã được áp dụng, cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé!  

1/ Mô hình 4S

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

4S bao gồm: Giải pháp - Hệ thống - Chiến lược - Chông gai   

2/ Mô hình phân tích SWOT

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

SWOT bao gồm: Điểm mạnh - Điểm yếu - Cơ hội - Thách thức

3/ Mô hình chiến lược 4P 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

4P bao gồm: Sản phẩm, Giá, Phân phối, Xúc tiến

4/ Mô hình chiến lược 7P 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Mô hình 7P gồm 3 nấc: Nấc 1 (Mô hình chiến lược 4P) -  Nấc 2 (Con người và Hệ thống) - Nấc 3 (Tư tưởng, triết lý, văn hóa)

5/ Mô hình Marketing 4C

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Marketing 4C bao gồm: Giải pháp cho khách hàng - Chi phí khách hàng bỏ ra - Sự tiện lợi - Truyền thông hai chiều

6/ Mô hình SAVE 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

SAVE bao gồm: Giải pháp, Thâm nhập, Value, Giáo dụ

7/ Mô hình chiến lược 9P 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

8/ Mô hình 3C

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

3C tập trung vào 3 yếu tố: Khách hàng - Đối thủ cạnh tranh - Doanh nghiệp 

Nguồn: Hocday.com

Bình luận