Bộ câu hỏi kiểm tra kiến thức OKR căn bản (file dạng excel dễ sử dụng)

Bộ câu hỏi OKR dưới đây là những câu hỏi căn bản nhất để kiểm tra kiến thức của nhân viên sau những buổi đào tạo về OKR nội bộ. Để triển khai OKR đạt hiệu quả, trước hết phải đảm bảo tất cả nhân sự trong doanh nghiệp nắm chắc kiến thức về OKR để viết Mục tiêu và Kết quả then chốt đúng. Những cuốn sách về kinh thánh OKR cấp quản lý lãnh đạo phải đọc để thấm nhuần tư tưởng và đưa ra quyết định nên hay không triển khai phương pháp này.

Hãy gửi bộ câu hỏi OKR này toàn bộ nhân sự để kiểm tra mức hiểu biết của họ nhé.

bộ câu hỏi OKR

Xem ngay bộ câu hỏi OKR căn bản dưới đây (18 câu): 

1- OKRs là viết tắt của từ nào ?

 1. Mục tiêu cho Kết quả then chốt                            
 2. Mục tiêu và Kết quả then chốt                            
 3. Mục tiêu và Kết quả then chốt theo yêu cầu/Objective and Key Requirements                            
 4. Đi đến Kết quả then chốt

2- OKR là gì ?

 1. Quy trình thiết lập mục tiêu của công ty ở tất cả các cấp độ và kết nối từng mục tiêu với kết quả và có thể đo lường được                            
 2. Phương pháp đánh giá nhân viên                            
 3. Kỹ thuật thiết lập mục tiêu cá nhân                            
 4. Quy trình nhận phản hồi từ khách hàng                 

3- Ai là người khai sinh ra OKRs ?                

 1. John Doerr                            
 2. Andy Grove                            
 3. Kaplan và Norton                            
 4. Peter Drucker

4- Ai là người đã triển khai OKRs tại Google ?

 1. Peter Drucker                            
 2. John Doerr                            
 3. Kaplan và Norton                            
 4. Andy Grove 

5- Câu nào dưới đây là sai (FALSE) ?                                

 1. Tiến độ OKRs từ 30-40% là tốt                            
 2. Nền tảng quản lý hiệu suất được tạo ra từ Intel                            
 3. Kết quả then chốt là định lượng                            
 4. Mục tiêu là định tính                            

6- Điều nào không đúng về S.M.A.R.T ?                                

 1. Liên quan                            
 2. Mục tiêu                            
 3. Cụ thể                            
 4. Đo lường được                            

7- Sự khác nhau giữa KPI và OKR là gì ?            

 1. OKR có thể thay thế được KPI                            
 2. KPI có thể được điều chỉnh. OKR được thiết lập nghiêm ngặt hơn                            
 3. KPI nên được đặt ra theo theo quý. OKR nên được đặt ra theo năm                            
 4. KPI thể hiện chỉ báo hiệu suất chính. OKR thể hiện mục đích phát triển cá nhân                         

8- KRs nào dưới đây không đạt ? 

 1. Giải quyết vấn đề khẩn cấp của khách hàng trong vòng 1 sau khi có yêu cầu                            
 2. Mức độ tham gia của nhân viên tăng lên 40% từ Q4/2019 - Q2/2020                            
 3. Doanh thu tăng gấp đôi vào dịp nghỉ lễ so với cùng kỳ năm ngoái                            
 4. Cài thiện hệ thống điện thoại                  

9- Mục tiêu khi đặt ra OKRs là gì ?              

 1. Điều chỉnh mức lương                            
 2. Thưởng cho nhân viên hàng năm                            
 3. Phát triển bản thân                            
 4. Bồi thường cho nhân viên     

10- Điều nào dưới đây KHÔNG phải là yếu tố tạo nên thành công của OKRs ?    

 1. Xây dựng văn hóa thay đổi tư duy                            
 2. Thiết lập KPI đầu tiên                            
 3. Giao tiếp giữa các tổ chức                            
 4. Được hỗ trợ từ giám đốc điều hành doanh nghiệp                            

11- Điều nào thể hiện một Mục tiêu KHÔNG đúng ?                                

 1. Có tính thách thức và đầy cảm hứng                            
 2. Phải được ép xuống từ lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp                            
 3. Phải phù hợp với chiến lược của tổ chức                            
 4. Phải trả lời câu hỏi "Chúng ta muốn làm gì ?                            

12- OKRs nên được đặt trong khoảng thời gian bao lâu ?                                

 1. 1 tuần                            
 2. 1 tháng                            
 3. 1 quý                            
 4. 1 năm                            

13- Theo nguyên lý, bạn nên đặt bao nhiêu OKR tại một thời điểm ?                                

 1. 1                            
 2. 3                            
 3. 7                            
 4. 10                            

14- Nên đặt tối đa bao nhiêu Kết quả chính cho mỗi Mục tiêu ?                                

 1. 1                            
 2. 5                            
 3. 6                            
 4. 3                            

15- Đo lường OKR bằng cách nào ? 

 1. Mục tiêu và Kết quả then chốt đều phải đo lường được                            
 2. Mục tiêu phải đo lường được, Kết quả then chốt phải truyền cảm hứng                            
 3. Mục tiêu phải truyền cảm hứng, Kết quả then chốt phải đo lường được                            
 4. OKR phải truyền được cảm hứng                            

16- OKRs được đánh giá theo quy tắc nào ?                                

 1. Kết quả then chốt nên được đánh giá theo thang điểm: thành công, thất bại                            
 2. Mục tiêu nên được chấm theo thang điểm 0 - 100% trong đó đạt 70% được coi là kết quả xuất sắc.                            
 3. Mục tiêu nên được đánh giá theo thang điểm: thành công, thất bại. Bạn cần phải đạt được 100% mục tiêu đề ra                            
 4. Kết quả then chốt nên được chấm điểm theo thang điểm từ 0 - 100% trong đó 70% được coi là kết quả xuất sắc

17- Phương pháp đo lường mức độ thường xuyên đối với Kết quả then chốt là gì ?                                

 1. Không nên đo lường                            
 2. Hai lần trong một chu kỳ                            
 3. Hàng tuần                            
 4. Vào cuối chu kỳ OKR                            

18- Cách tốt nhất để thiết lập OKR cá nhân trong doanh nghiệp là gì ?                                

 1. Người quản lý thiết lập OKR cho nhân viên cấp dưới                            
 2. Người quản lý và nhân viên cùng thảo luận đặt OKRs                            
 3. Nhân viên tự thiết lập OKRs của mình                            
 4. Giám đốc điều hành đặt OKR cho mọi người    

Xem thêm câu hỏi và gợi ý đáp án

Kiến thức về OKR mênh mông, vì thế đây là bộ câu hỏi OKR cơ bản đầu tiên, bạn có thể tập hợp và thêm vào bài kiểm tra nội bộ doanh nghiệp mình thêm chi tiết hơn. 


SlimCRM.vn - Công cụ quản trị mục tiêu OKR

Để có thể triển khai được OKR hơn bao giờ hết, doanh nghiệp bạn sẽ cần tới một phần mềm OKR, tuy nhiên, các hệ thống OKR nước ngoài có nhiều nhược điểm về mặt chi phí, quy trình phức tạp, không dễ sử dụng (bởi lẽ mỗi nhà phát triển lại đi theo một hướng khác nhau dựa trên lý thuyết gốc) trong khi đó các giải pháp thuần Việt hiện nay trên thị trường rất ít.

SlimCRM là giải pháp quản trị được thiết kế theo phối cảnh BSC trong đó tính năng OKR được thiết lập dựa trên quy trình chuẩn từ Google, không chỉ cho phép doanh nghiệp thiết lập mục tiêu mà còn gắn liền với công việc, cho phép từng cá nhân và tổ chức theo dõi được toàn diện. Không những thế, các khía cạnh về khách hàng, cơ hội... cũng được kết nối với nhau. Đây cũng chính là điểm khác biệt ở SlimCRM so với  các công cụ OKR khác.

Quý doanh nghiệp quan tâm có thể đăng kí nhận tư vấn và tài khoản dùng miễn phí 


Đăng kí nhận tư vấn và tài khoản dùng miễn phí công cụ quản trị mục tiêu SlimCRM.vn  

bộ câu hỏi OKR

 

Bình luận